Przejdź do treści

📣 Development Update

Aktualizacja postępu prac nad produktami platformy Lisk przygotowana przez CTO Olivera Beddows'a.
Lista publikowana co 2 tygodnie na discordzie Liska.

Poniższa aktualizacja z dnia 10 listopada2021
Następna aktualizacja pojawi się 24 listopada.

Terminologia:
Sprint
Ustalony okres czasu, w którym określona praca musi zostać ukończona i przygotowana do przeglądu.
Release Candidate
Wersja beta z potencjałem do bycia stabilnym produktem, który jest gotowy do wydania, chyba że pojawią się znaczące błędy.

⚡ Krótkie podsumowanie ⚡

 • Lisk SDK v6.0.0 jest nadal rozwijany z 8 zadaniami ukończonymi do tej pory
 • Rozwój Lisk Core pozostaje wstrzymany aż do następnego wydania
 • Usługa Lisk Service v0.5.0 została udostępniona do produkcji 3 listopada
 • Lisk Service v0.6.0 zmienia swoje cele wydania, z usunięciem wsparcia Bitcoin , i wielopodpisowe łączenie / powiadomienia przeniesione do późniejszego wydania
 • Lisk Desktop v2.1.0 został wydany do produkcji 5 listopada
 • Lisk Desktop v2.2.0 zmienia cele wydania, z usunięciem obsługi Bitcoin , a wsparcie dla sprzętu Trezor przeniesione do późniejszego wydania
 • Lisk Mobile v2.0.0 zmienia swoje cele wydawnicze, usuwając obsługę Bitcoin, a także poprawiając wygląd i doświadczenie użytkownika.

Lisk SDK

🗒️ Planowanie celów Lisk SDK v6.0.0 jest kontynuowane:

 • 🗒️ Aktualizacja formatu bloku genesis w celu wsparcia nowych modułów (Obecny etap: specyfikacja końcowa)

🏗️ Kontynuowane jest wdrażanie celów Lisk SDK v6.0.0:

 • ✅ Wprowadzenie modułu Random - 3 zadania zamknięte w tym sprincie / 7 z 7 zadań zamkniętych w sumie
 • 🏗️ Aktualizacja modułu DPoS, aby wspierał separacje modułów - 4 zadania zamknięte w tym sprincie / 11 z 14 zadań zamkniętych w sumie
 • 🏗️ Aktualizacja schematu bloków i przetwarzania bloków - 3 zadania zamknięte w tym sprincie / 4 z 7 zadań zamkniętych w sumie
 • 🏗️ Uzadańnienie architektury on-chain do obsługi nowego modelu stanów - 1 zadania zamknięta w tym sprincie / 26 z 34 zadań zamkniętych w sumie
 • 🏗️ Wprowadzenie mechanizmu generowania certyfikatów - 16 pozostałych zadań

Lisk Core

⏸️ Rozwój wstrzymany

Lisk Service

🏗️ Realizacja założeń Usługi Lisk v0.5.0 została zakończona:

 • ✅ Przygotowanie 0.5.0 do produkcji - 2 zadania zakończone w tym sprincie / 2 z 2 zadań zamkniętych w sumie.

🗒️ Planowanie celów Lisk Service v0.6.0 zostaje wznowione:

 • 🗒️ Wdrożenie eksportu historii kont (Obecny etap: Propozycja projektu)

🏗️ Kontynuowana jest realizacja celów Serwisu Lisk v0.6.0:

 • ⏸️ Implementacja usługi multisignature pooling - 12 zadań zamkniętych w tym sprincie / 17 z 20 zadań zamkniętych w sumie (zawieszone do odwołania)

Lisk Desktop

🏗️ Wdrożenie celów Lisk Desktop v2.1.0 zostało zakończone:

 • ✅ Przygotowanie 2.1.0 do produkcji - 4 zadania zamknięte w tym sprincie / 4 z 4 zadań zamkniętych w sumie 🗒️ Planowanie celów Lisk Desktop v2.2.0 trwa:

 • ⏸️ Dodanie obsługi puli transakcji wielopodpisowych (Obecny etap: Propozycja projektu - zawieszona do odwołania)

🏗️ Kontynuowana jest realizacja celów Lisk Desktop v2.2.0:

 • 🏗️ Poprawa funkcjonalności Lisk Desktop v2.0.0 i implementacja projektu #2 - 9 zadań zamkniętych w tym sprincie / 16 z 19 zadań zamkniętych w sumie
 • 🏗️ Integracja portfela sprzętowego Ledger dla Lisk Core v3 - pozostało 6 zadań
 • 🏗️ Przywrócenie pokrycia testowego - 1 zadanie zamknięte w tym sprincie / 4 z 9 zadań zamkniętych w całości

Lisk Mobile

🗒️ Planowanie celów Lisk Mobile v2.0.0 zostaje wznowione:

 • 🗒️ Poprawa user experience i designu (Obecny etap: Propozycja projektu)

🏗️ Kontynuowana jest realizacja celów Lisk Mobile v2.0.0:

 • 🏗️ Przygotowanie aplikacji do fazy szmaragdowej - pozostało 5 zagadnień
 • 🏗️ Dodanie obsługi dynamicznych opłat transakcyjnych - 3 zadaniaz amknięte w tym sprincie / 3 z 5 zadań zamkniętych w sumie

Link do wiadomości na Discordzie

Back to top