Przejdź do treści

Lisk Core 3 - Nowy Mainnet

Kilka najważniejszych informacji dotyczących nowej sieci Lisk oraz najważniejszych zmian w protokole Lisk Core.

Więcej o nowościach pod adresem: Meet the New Lisk Mainnet

Lisk Hardfork i migracja

 • Lisk Core 3.0 to całkowicie nowy blockchain, po zalogowaniu będziesz widział własne saldo, lecz bez historii transakcji.
 • Hardfork (Migracja) miała miejsce podczas bloku 16,270,292
  (21 sierpnia 2021 ok. godziny 12:00)

 • Koniec okresu przejściowego przypadł na blok 16,332,092
  (29 sierpnia ok. godziny 1:30)


Nowy system adresów

 • Nowe, dłuższe adresy, które zawsze zaczynają się od lsk lsk7eku44sqzddjfv8gyueaxebqx7osq3rxmm855u
 • Każdy, zainicjonowany portfel został automatycznie zmigrowany do nowego systemu.
 • Portfele założone po harforku nie potrzebują już inicjalizacji.
 • Portfele założone przed hardforkiem, które nie wykonały żadnej transkacji wychodzącej, wymagają specjalnej transakcji "Reclaim", które przeniesie środki ze starego portfela na nowy.
 • Na każdym portfelu musi pozostać minimum 0.05LSK, zapobiega to powstawaniu tzw. dust wallets.
 • Dzięki sumie kontrolnej na końcu adresu użytkownik może pomylić do 4 znaków w adresie i ma gwarancję, że aplikacja to wykryje.

Czytaj więcej:
The new Lisk ID System


Nowy system delegatów oraz głosowania

 • Głosy podczas hardforka zostały zresetowane.
 • Każdy 1 LSK = 1 głos
 • Z jednego portfela można głosować na maksymalnie 10 delegatów.
 • Na każdego delegata można głosować dowolną ilością coinów.
 • Odgłosowanie delegatów dzieli się na dwa etapy (transakcje):
 • Odgłosowanie (unvote) delegata/delegatów, która rozpoczyna odliczanie 6godzin, po których możliwe będzie zrobienie unlock.
 • Odblokowanie (unlock) tokenów, które pozwala na dalsze zarządzanie daną kwotą.
 • Delegat głosując na siebie, blokuję swoje tokeny na 30dni.
 • W jednej rundzie forguje 101 aktywnych delegatów oraz 2 losowo wybranych spośród innych, którzy mają powyżej 1k self-vote.

Czytaj więcej:
3 New DPoS LIPs: Changing the Voting System for Lisk


Dynamiczne opłaty

 • Statyczne opłaty opłaty zostały zastąpione przez dynamiczne.
 • Minimalna opłata od każdej transakcji jest zawsze spalana, aby zabezpieczyć system przed różnymi scenariuszami ataków z wykorzystaniem teorii gier.

Czytaj więcej:
Lisk's Dynamic Fee System
Static vs Dynamic Fee System: A Comparison of Both

Tabela opłat

Typ Stare opłaty Nowe opłaty
Transfer 0.1 LSK ~0.002 LSK
Głosowanie / Odgłosowanie 1LSK ~0.002 LSK
Odblokowanie głosu - ~0.002 LSK
Rejestracja Delegata 25LSK ~10LSK

/ Stan na 1 września 2021 /


Lisk BFT consensus

Wraz z pojawieniem się sidechainów i interoperacyjności w ekosystemie Lisk, aplikacje blockchain będą mogły wpierać transakcje na wielu blockchainach. Aby to osiągnąć, konieczne jest zagwarantowanie, że wysłana transakcja nigdy nie może zostać cofnięta. Od tego jest nowo wdrożony algorytm konsensusu Lisk BFT.

 • Blok staje się ostateczny średnio po 155 blokach lub około 26 minutach od momentu włączenia go do blockchaina.
 • Jeżeli wysokość danego bloku jest niższa niż sfinalizowana wysokość blockchaina, jest w 100% pewne, że ten blok i wszystkie zawarte w nim transakcje są ostateczne i nie mogą być ponownie odwrócone lub zmienione.

Czytaj więcej:
Introducing Byzantine Fault Tolerance Consensus for Lisk
Exploring Pre-Votes and Pre-Commits


Znacząca poprawa wydajności

Wydajność Lisk Core została poprawiona na wiele sposobów. Główne usprawnienia to:

 • Dane blockchain są teraz przechowywane w bazie typu klucz-wartość, a nie w bazie danych Postgres. Dlatego rozmiar blockchaina zmniejszył się i jest teraz około 10 razy mniejszy.
 • Czas odpowiedzi na zapytania API uległ znacznej poprawie.
 • Czas potrzebny na przetworzenie bloku zmniejszył się średnio 3-krotnie w przypadku pustych bloków i ponad 33-krotnie w przypadku bloków zawierających transakcje.
 • Bloki oparte na bajtach umożliwiają zawarcie w bloku znacznie większej liczby transakcji.

Czytaj więcej:
Benchmarking Lisk Core v3.0.0 against Lisk Core v2.1.6


Nowa modularna architektura

Ogólne doświadczenie z użytkowaniem Lisk SDK uległo znacznej poprawie dzięki stworzeniu całkowicie modułowej architektury aplikacji blockchain, w której wszystkie poszczególne komponenty aplikacji mogą być zmieniane, rozszerzane lub zastępowane przez dewelopera.

 • Lisk Commander stał się potężnym narzędziem CLI, które znacznie upraszcza tworzenie aplikacji blockchain. Na przykład, można teraz uruchomić całkowicie nową aplikację blockchain za pomocą jednego polecenia, lub generować szkielety dla nowych modułów, wtyczek lub zasobów dla aplikacji blockchain.

Explorer sieci Lisk

LiskHQ od Core 3.0 nie prowadzi własnego explorera, na ten moment mamy 2 explorery od społeczności:

 1. liskscan.com
 2. lisk.observer

Przez rok będzie możliwe przeglądanie historii starego blockchainu na stronie legacy-explorer.lisk.com


Portfele

 • Na ten moment wyłącznie portfel Lisk Desktop 2.0 obsługuję Lisk Core 3.0
 • Portfele sprzętowe na ten moment nie są wspierane przez Lisk Desktop 2.0, powinno to się stać przy aktualizacji do Lisk Desktop 2.2.
 • Lisk Mobile na ten moment nie obsługuję Lisk Core 3.0, nie znamy daty aktualizacji.
 • Lisk Nano jest już od dawna nie wspierany.

Listowanie tokenu LSK na giełdach

 • Ze względu na całkowicie nowy system adresów oraz obsługi transakcji, LiskHQ nie dążyło do listowania na nowych giełdach przed hardforkiem, bo wymagałoby to od giełd ponowne przeprogramowanie systemu praktycznie od początku.
 • LiskHQ nigdy nie płaciło za listowanie na nowych giełdach.
 • Max Kordek wspominał, że możemy zobaczyć nowe giełdy po Lisk Core 3.0
Back to top